EKOGAS

Referencie

Naša spoločnosť sa venuje rôznym činnostiam v oblasti stavebníctva už viac ako 15 rokov.

Na tomto mieste nájdete niektoré z naších projektov na ktorých sme sa podieľali. Projekty sú pre lepšiu orientáciu rozdelené do skupín podľa roku začatia stavby.

Projekty so začiatkom výstavby od roku 2010 až po súčasnosť

Názov stavbyPopis stavbyNaša úloha
na projekte
Regenerácia obce VíťazVýstavba námestia a chodníkovStavebný dozor
Rekonštrukcia miestnych komunikácií – AbranovceRekonštrukcia miestnych ciestStavebný dozor
Základná škola – LipanyRekonštrukcia budovyStavebný dozor
Vedecká knižnica Prešovsanačné práce kaštieľa Záborské, rekonštrukcia objektov na Hlavnej ul., a Nám. mládeže v PrešoveStavebný dozor
Chodníky pre peších - Obec Abranovcevýstavba chodníkovStavebný dozor
Vodovod DemjataVýstavba vodovoduStavebný dozor
Dobudovanie kanalizácii a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa
Stavba podľa FIDIC – Červené kniha
Dobudovanie kanalizácií a prípojok, rekonštrukcia ČOVStavebný dozor
Fintice – dobudovanie vodovodu v obciDobudovanie vodovodu a prípojok, výstavba vodojemuStavebný dozor

Projekty so začiatkom výstavby v rokoch 2005-2009

Názov stavbyPopis stavbyNaša úloha
na projekte
Rodinné domy Pažica, Nižná ŠebastováVýstavba 7 rodinných domovStavebný dozor
Lúčka – Kanalizácia, Kanalizačný zberačVýstavba kanalizácie a MŠStavebný dozor
Rýchlostná cesta R4 SvidníkPreložka vodovodu a plynovodu Realizácia
I/15 Miňovce, rekonštrukcia cesty D 501-00 Cestná kanalizáciaVýstavba cestnej kanalizácieRealizácia
I/15 Miňovce, rekonštrukcia cesty D 601-00 Preložka STL plynovodu Preložka plynuRealizácia
Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa
Stavba podľa FIDIC – Červená kniha
Výstavba kanalizácie a ČSStavebný dozor
Centrum obchodu a služieb PopradVýstavba prípojky vody a areálový rozvod vody a STL prípojka plynu Realizácia
Rekonštrukcia námestia Matejovce Dažďová kanalizáciaVýstavba dažďovej kanalizácieRealizácia
Plynová prípojka pre SWEP KechnecVýstavba STL prípojky plynu, DRS a NTL rozvod plynuRealizácia
Delená chránička pre HORNBACH KošiceRealizácia polenej chráničky DN 500 Realizácia
Prípojka plynu pre BAUMAX KošicePreložka STL prípojky plynu a realizácia polenej chráničky DN 500Realizácia
Kanalizačná prípojka pre objekt INTERSPORT PrešovVýstavba spláškovej a dažďovej kanalizácie s ORLRealizácia

Projekty so začiatkom výstavby v rokoch 2000-2004

Názov stavbyPopis stavbyNaša úloha
na projekte
Kanalizácia v obci Šarišské MichaľanyVýstavba kanalizácieRealizácia
Kanalizácia a vodovodná prípojka v objekte Dukelských kasárni v PrešoveVýstavba kanalizácie a vodovodnej prípojkyRealizácia
Rekonštrukcia energetického hospodárstva IMUNA PHARM HOLDIHG, a.s.Výstavba kotolní a strojovní, rekonštrukcia kúrenia, vodovodu a plynofikácia Realizácia
Nízkoenergetický dom Mirka NešporaZateplenie bytovky, výstavba kotolne a strojovne, rekonštrukcia kúrenia, vodovodu a plynofikácia kotolneRealizácia
Miestne plynovody Gelnica časť Staré LégyVýstavba STL plynovodovRealizácia
Kanalizácia obce Ruská Nová VesVýstavba kanalizácie a ČSStavebný dozor
Plynofikácia obce Licince Výstavba STL plynovodov Realizácia
Plynofikácia obce JasovVýstavba STL plynovodov Realizácia

Projekty so začiatkom výstavby v rokoch 1995-1999

Názov stavbyPopis stavbyNaša úloha
na projekte
Plynofikácia obce Ondrašovce Výstavba STL plynovodovRealizácia
Plynofikácia obce Daletice Výstavba STL plynovodovRealizácia
Plynofikácia obce ŠtefanovceVýstavba STL plynovodovRealizácia
Plynofikácia obce HendrichovceVýstavba STL plynovodovRealizácia
Plynofikácia obce ChmiňanyVýstavba STL plynovodovRealizácia
Plynofikácia obce Chminianska Nová VesVýstavba VTL a STL plynovodov a RSRealizácia
Plynofikácia obce RožkovanyVýstavba VTL a STL plynovodov a RSRealizácia
Plynofikácia obce Pečovská Nová Ves Výstavba STL plynovodovRealizácia