EKOGAS

Stavebny dozor

Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, svojpomocne, stavebny dozor prešov, stavebny dozor košice, stavebny dozor poprad

Aká je úloha stavebného dozoru?

 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, svojpomocne, stavebny dozor prešovsleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, svojpomocne, stavebny dozor košicezodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, svojpomocne, stavebny dozor popradvplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil.

Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Vykonávať stavebný dozor môže iba osoba, ktorá je zapísaná v zozname vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).

Kedy potrebujete stavebný dozor?

 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, svojpomocne, stavebny dozor prešovpri svojpomocnej výstavbe jednoduchej stavby
 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, svojpomocne, stavebny dozor košiceak sú práce na stavbe realizované viacerými dodávateľmi
 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, stavebny dozor popradv prípade ak stavebný dozor doporučí stavebný úrad
 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, stavebny dozor prešovako investor za účelom ochrany svojej investície
 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, stavebny dozor košicepri objednávke domu na kľúč za účelom kontroly stavebných postupov, prác a výrobkov
Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, svojpomocne

Naše služby využívajú najmä investori stavieb za účelom ochrany svojich investícii, kedy na stavbe na základe zmluvy s investorom kontrolujeme stavebné postupy, práce a použitie stavebných výrobkov, tak aby boli v súlade so stavebnou dokumentáciou a príslušnými normami.
Naše služby taktiež využívajú stavebníci pri svojpomocnej výstavbe a rekonštrukcii rodinných domov a polyfunkčných objektov, kedy vplývame na odstránenie závad, ktoré na stavbe vznikli nesprávnymi stavebnými postupmi a stavebnými výrobkami.

Touto našou činnosťou pomáhame našim klientom ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Naša služba zahŕňa:

 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, svojpomocne, stavebny dozor prešovpreštudovanie kompletnej stavebnej dokumentácie
 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, svojpomocne, stavebny dozor prešovprevzatie staveniska pod kontrolu
 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, svojpomocne, stavebny dozor prešovdozor nad stavbou počas celého procesu výstavby
 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, svojpomocne, stavebny dozor prešovvplývanie na odstránenie závad a nesprávnych stavebných postupov
 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, svojpomocne, stavebny dozor prešovvypracovanie dokumentov potrebných na odovzdanie stavby a pre kolaudačné konanie
 • Stavebný dozor, stavebny dozor, výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúci, dozor na stavbe, svojpomocne, stavebny dozor prešovzúčastnenie sa stavebného konania a kolaudačného konania

Našu službu výkonu stavebného dozoru ponúkame vo forme kontrolných dní alebo vo forme nepretržitej osobnej účasti stavebného dozora počas výstavby.

Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás!
Spoločnosť EKOGAS, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti stavebníctva. Vaše stavby realizujeme od roku 1995. Zabezpečíme Vám stavebné práce, stavebný dozor, stavebné cenárstvo, koordinátor bezpečnosti, služby generálneho dodávateľa.
EKOGAS Stavebná firma Prešov. Realizácia stavieb Prešov. Stavebné práce Prešov. Stavebníctvo. Stavebný dozor Prešov. Dozor investora Prešov.