EKOGAS

Stavebné práce

stavebníctvo, realizácia stavieb, stavebné práce, stavebne prace presov, realizácia stavieb, výstavba, inžinierske stavby, plynovod, vodovod, kanalizácia, čov, prípojky, STN, NTL, VTL

Zameriavame sa najmä na nasledovné inžinierske stavby:

  • stavebníctvo, realizácia stavieb, stavebné práce, stavebne prace presov, realizácia stavieb, výstavba, inžinierske stavby, plynovod, vodovod, kanalizácia, čov, prípojky, STN, NTL, VTLplynovody, rozvody plynu, plynové prípojky
  • stavebné práce, stavebne prace presov, realizácia stavieb, výstavba, inžinierske stavby, plynovod, vodovod, kanalizácia, čov, prípojky, STN, NTL, VTLvodovody, vodovodné prípojky
  • stavebníctvo, realizácia stavieb, stavebné práce, stavebne prace presov, realizácia stavieb, výstavba, inžinierske stavby, plynovod, vodovod, kanalizácia, čov, prípojky, STN, NTL, VTLkanalizácia, čističky odpadových vôd (ČOV)

Výhodne zrealizujeme aj:

  • stavebné práce, stavebne prace presov, realizácia stavieb, výstavba, inžinierske stavby, plynovod, vodovod, kanalizácia, čov, prípojky, STN, NTL, VTLpozemné stavby na kľúč
  • stavebníctvo, realizácia stavieb, stavebné práce, stavebne prace presov, realizácia stavieb, výstavba, inžinierske stavby, plynovod, vodovod, kanalizácia, čov, prípojky, STN, NTL, VTLručné výkopové a búracie práce
  • stavebné práce, stavebne prace presov, realizácia stavieb, výstavba, inžinierske stavby, plynovod, vodovod, kanalizácia, čov, prípojky, STN, NTL, VTLslužby generálneho dodávateľa

Pozrite si aj naše realizované projekty v časti referencie.

stavebníctvo, realizácia stavieb, stavebné práce, stavebne prace presov, realizácia stavieb, výstavba, inžinierske stavby, plynovod, vodovod, kanalizácia, čov, prípojky, STN, NTL, VTL

Zadarmo Vám vypracujeme cenovú ponuku na realizáciu Vašej stavby. Kontaktujte nás!
Spoločnosť EKOGAS, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti stavebníctva. Vaše stavby realizujeme od roku 1995. Zabezpečíme Vám stavebné práce, stavebný dozor, stavebné cenárstvo, koordinátor bezpečnosti, služby generálneho dodávateľa.
EKOGAS Stavebná firma Prešov. Realizácia stavieb Prešov. Stavebné práce Prešov. Stavebníctvo.