EKOGAS

Realizujeme Vaše stavby od roku 1995.

Ponúkané služby: Referencie
stavebné práce, stavebná firma, inžinierske stavby, plynovod, plynofikácia, plynové prípojky, plynová prípojka, vodovod, kanalizácia, čov, čistička odpadových vôd

Stavebné práce

Vykonávame komplexnú stavebnú činnosť.
Zameriavame sa najmä na výstavbu inžiniersky sieti.
Realizujeme výstavbu plynovodov, vodovodov, kanalizácií a ČOV.
Viac info >>
stavebné práce prešov, stavebná firma prešov, inžinierske stavby prešov, plynovod, plynofikácia, plynové prípojky, plynová prípojka, vodovod, kanalizácia, čov, čistička odpadových vôd

Stavebný dozor

Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami.
Vykonávať stavebný dozor môže iba osoba, ktorá je zapísaná v zozname vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov.
Viac info >>
stavebné práce, stavebná firma, inžinierske stavby, plynovod, plynofikácia, plynové prípojky, plynová prípojka, vodovod, kanalizácia, čov, čistička odpadových vôd

Stavebné cenárstvo

Zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác.
Ponúkame vypracovanie ponukových rozpočtov, spracovanie cenových ponúk do súťaží, vypracovanie časových harmonogramov, atď.
Viac info >>

Stavebná firma EKOGAS, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti stavebníctva. Vaše stavby realizujeme od roku 1995. Zabezpečíme Vám stavebné práce, stavebný dozor, stavebné cenárstvo, koordinátor bezpečnosti, služby generálneho dodávateľa.
EKOGAS Stavebná firma Prešov. Realizácia stavieb Prešov. Stavebné práce Prešov. Stavebníctvo. Stavebný dozor Prešov. Dozor investora Prešov. Inžinierske stavby Prešov. Plynovody. Plynové prípojky. Kanalizácie. ČOV. Vodovody. Vodovodné prípojky. Obchodná spoločnosť.