EKOGAS

Koordinátor bezpecnosti na stavenisku

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku, koordinátor bezpečnosti prešov, koordinátor BOZP

Úlohou koordinátora bezpečnosti je koordinácia plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V zmysle platných právny predpisov je stavebník povinný poveriť minimálne jedného koordinátora bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedná fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás! Spoločnosť EKOGAS, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti stavebníctva. Vaše stavby realizujeme od roku 1995. Zabezpečíme Vám stavebné práce, stavebný dozor, stavebné cenárstvo, koordinátor bezpečnosti, služby generálneho dodávateľa.
EKOGAS Stavebná firma Prešov. Realizácia stavieb Prešov. Stavebné práce Prešov. Stavebníctvo. Koordinátor bezpečnosti Prešov.